I CAME TO PLAY

Sport za društveni razvoj

Sportsko obrazovni program

Ciljevi našeg programa su osnaživanje i pozitivan uticaj na mlade ljude u regionu. Kroz pristup vrhunskim programima obrazovanja formiramo mlade lidere koji će zastupati kulturu mira, tolerancije i otvorenosti, i stvoriti veliku mrežu polaznika koji će biti katalizatori napretka i mostovi tolerancije u svojim zajednicama.

  • I CAME TO PLAY

    nastoji da podstakne dugoročna prijateljstva između mladih u regionu kroz njihovo aktivno učešće u programima koji obuhvataju sportske, obrazovne i progresivne društvene aktivnosti.
  • I CAME TO PLAY

    koristi svaku priliku da istakne multikulturalnost među svojim polaznicima i koristi njihove različitosti u cilju promovisanja tolerancije, saosećanja i uvažavanja.

SINERGIJA SVIH STEJKHOLDERA

Svi učesnici programa I CAME TO PLAY, bilo pojedinci, organizacije civilnog društva, vlade ili privrede, ativno učestvuju u programu. Zajedničkom sinergijom gradimo Think Tank fokusiran na potencijale obrazovanja i sporta u društvenom razvoju. Ova energija i nesvakidašnji „out of the box“ način razmišljanja učesnicima obezbeđuje podršku i nudi platformu sa koje izrastaju u katalizatore društvenih promena i lidere u svojoj zajednici. Uz našu kontinuiranu podršku, oni uspevaju da identifikuju specifične situacije u svojim zajednicama i da za njih ponude održiva rešenja u vezi sa društvenim razvojem, sportom i obrazovanjem mladih.

Region bivše Jugoslavije prošao je kroz etničke konflikte koji su proistekli iz geo-političkog i istorijskog konteksta. Nažalost, mladi ljudi i danas neposredno osećaju ovih konflikata kroz etničku mržnju putem politički sponzorisanih medjia, konstantnog opadanja ekonomske moći, neuvažavanja ljudskih prava, opadanja nivoa obrazovanja i kulture, putem pojave nacionalizma koji je finansirala država i sveprisutne korupcije.

U podeljenim društvima, mladi ljudi se suočavaju sa predrasudama i neprijateljskim stavovima, izazovnim pitanjima na koja nema mnogo odgovora. Suočeni sa više decenija političke netrpeljivosti, mladi su najugroženija grupa na koju su usmereni takvi uticaji, a ožiljci etničkih i verskih podela su još uvek veoma vidljivi u svakodnevnom životu. Oni nažalost nisu podstaknuti da primenjuju vrednosti poput tolerancije, međusobnog uvažavanja i saosećanja u odnosu prema suprotstavljenim grupama, takozvanim “drugima” sa druge strane etničkih i verskih granica.

Podrška i učešće globalno priznatih profesionalaca iz sportske industrije, akademskih građana i organizacija doprinosi podizanju svest i usmerava pažnju javnosti na intezivnu medijsku propraćenost namenjenu stejkholderima mreže I CAME TO PLAY.